Globaali satanismi, pelon diktatuuri, biodigitaalinen transformaatio – ilman loppua?

Kirjoittaja: Peter Ulrich Trappe

Seuraavassa artikkelissa, yli kaksi vuotta Coronan diktatuurin ja maailmanlaajuisesti leimahtavan sotainnostuksen jälkeen, ei enää kaihdeta esittelemästä Satanian kategoriaa, jota käytetään edelleen harvoin mutta joka on yhä merkittävämpi diskurssin kannalta. Joillakin riveillä viitataan vastoin intellektuaalista muotia jopa sen pahaenteiseen subjektiin, siihen “huonoon, esteettisesti hyödyttömään hahmoon”, jollaiseksi G.W. Hegel sitä aikoinaan vähätteli. Jos tämä lähestymistapa säikäyttää herkkäuskoisia lukijoita, olkaa suvaitsevaisia, sillä olosuhteet ovat valitettavasti sellaiset kuin ovat, ja maallinen kehityssuuntaus osoittaa myrskyyn.

Sitä, mitä on tapahtunut kaikkien silmien edessä noin kahden ja puolen vuoden ajan ja mikä pakottaa heidät osallistumaan, ei voi enää ymmärtää analyyttisesti perinteisellä tavalla. Kyseessä on selvästi tietoisesti aikaansaatu aikojen muutos, jonka on käynnistänyt maailmanlaajuinen eliitti, joka on tällä välin vapauttanut itsensä kaikista näkökohdista ja joka ei ilmeisesti enää tunnista itseään – tai tietää vain liian hyvin – mitä se tekee ja minkä järjestyksen orjuudessa se on. Maailmanlaajuiset tapahtumat edellyttävät kiireellisesti raamatullis-apokalyptisen profetian pohtimista, joka ei ole vielä toteutunut, mutta joka kuitenkin ennakoi lähitulevaisuuden laajuutta. Lyhyesti sanottuna: lännessä ja idässä saatanan vapauttamisprosessi näyttää kulkevan omaa rataansa, ellei suorastaan kulkevan kohti julmaa loppua.

Globalisoituneen pelon ja mediavalheiden keinoin on maailmanlaajuisesti vakiintumassa lopullinen demoninen ideologia, joka epäsuorasti, jälki-ihmisen tavoin tai viime aikoina myös perinteisesti sodan kautta on siirtymässä suoriin murhanhimoisiin käytäntöihin. Se, mitä idässä yhä harjoitetaan vaihtoehtona niin kutsutulle uudelle maailmanjärjestykselle, on jo julkisesti tunnistettavissa lännessä ja Kaukoidässä väestön rajuun vähentämiseen ja ihmiskunnan hallintaan tähtäävänä ohjelmana. Biodigitaalista transformaatiota mainostetaan väitetysti pakottavana tienä ulos historiallisista umpikujista ja tienä pelastukseen transhumanistisessa tekoälyn tulevaisuudessa.

Tätä kehitystä viedään eteenpäin niin pitkälle, että perinteiset toiveet ja pyrkimykset eivät toistaiseksi pysty vastaamaan siihen: perinteisen kulttuurin renessanssi, harkitsematon tiedon ja valistuksen into, uusmarxilaiset vallankumoukselliset teoriat tai edes spontaanit, sokeat protestiliikkeet eivät ymmärrä tätä saatanallista matriisia, joka kutoo itseään meihin, eivätkä kykene ohittamaan sitä. Me kysymme: Mitä tehdä? Jeesus Kristus, Vapahtajamme ja Lunastajamme, vastaa:

Ilman minua ette voi tehdä mitään.

Alustavia pohdintoja

Mikä erottaa nykyisen kriisin kaikista aiemmista kriiseistä? Epäilemättä globalisoituvan hetken, kaikkien perinteisten suhteiden ja suhteiden kaikkialle ulottuvan, elektronisesti hallittavissa olevan mullistuksen kautta. Elektroniikan ja digitalisaation avulla on ensimmäistä kertaa alkamassa totaalisen verkostoitumisen aikakausi. Kansalliset rajat, luokkien, rotujen, sukupuolten ja perhesiteiden väliset esteet purkautuvat järjestelmällisesti ja heterogeeniset yhteiskunnat hybridisoituvat. Tavoitteena ei ole vapautuminen vieraantumisesta ja vihamielisyydestä vaan homogenisoitujen massojen ja yksilöiden orjuuttaminen.

Nyt maailmanlaajuisesti hallitseva, superrikas eliitti alistuu häikäilemättä houkutukselle käyttää hyväksi näitä uusia tekniikoita väestön, tietoisuuden ja käyttäytymisen absoluuttiseen hallintaan. Jos rahaa ja valtaa ja huipputekniikkaa käytettäisiin tämän Jumalan luoman planeetan, tämän kallisarvoisen helmen ja sen värikkään kansojen kimpun saattamiseksi syntiinlankeemuksen kauhean aikakauden jälkeen jumalallisen rauhan aikakauteen, enemmistö ottaisi sen varmasti vastaan hyveellisellä suudelmalla.

Mutta high finance, high tech, big pharma -yhtiöillä on muita suunnitelmia vallanpitäjien kohtuuttomien himojen ja intohimojen vuoksi. Historiallisesti kasvanut ihmiskunta, joka on haarautunut kuin upea puu, on tarkoitus “kyborgisoida” suuritehoisten, hyvin pian kvanttitietokoneiden avulla, jotta siitä tulisi laskettavissa, hallittavissa, ohjattavissa fyysisyyden ja virtuaalisuuden kyberneettisen yhteen kietoutumisen kautta. Tämä Jumalan kaltaisen vallan ylimielistäminen maallisia kansoja kohtaan voimistaa sitä Daavidin syntiä, jonka Saatana houkutteli lukemaan Israelin kansan.

Ja Herra antoi kuoleman Israelissa … ja kansan keskuudessa alkoi suuri epidemia, ja kansasta Daanista Bersabiin kuoli 70 000 miestä.

Digitaalisen massavalvonnan ulottuvuus, joka on jo nyt havaittavissa ja laajalti läsnä, paisuu jo etukäteen tuon maailmanlopun pedon hirviöksi, jota tulee palvoa ja jota alustavana huomautuksena vain Saatania-kategoria pääsee lähelle.

Väärinkäsitysten ja yksipuolisten tulkintojen välttämiseksi on tarpeen muistuttaa painokkaasti Jeesuksen sanomaa viinipuun vertauksesta:

Ilman minua te ette voi tehdä mitään.

Ainoaksi henkilökohtaiseksi linnakkeeksi houkuttelevia kuiskauksia vastaan on osoittautunut sinnikkyys rukouksessa, vilpitön katumus, ripittäytyminen, parannus ja osallistuminen Kristuksen kirkon pyhiin mysteereihin. Voimme tällä hetkellä havaita niin kutsutun kriittisen ja kulttuuri-älymystön täydellisen epäonnistumisen ilmeisen saatanallisen agendan edessä.

Jopa ortodoksisen kirkon johdossa, puhumattakaan uskontokuntien valtiollisesta alistumisesta ja järjestelmäuskollisuudesta, paljastuu käsittämättömiä heikkouksia, jotka tuottavat aivan liian helposti maallisia konformistisia säädöksiä palvelevassa etukäteis-kuuliaisuudessa. Paitsi hartaasti uskova kirkkokansa, myös perustuslaille uskolliset patriootit, demokraattisesti suuntautuneet aikalaiset, jotka on maailmansotien jälkeen kasvatettu uudelleen, hierovat silmiään hämmästyneinä, jopa järkyttyneinä, miten on mahdollista, että johtajat, älykkäät, koulutetut ihmiset eivät tunnista aikamme merkkejä.

Vuoden 2020 Wuhanin skenaarion jälkeen ne, jotka uskovat edistäneensä lääketieteellisellä tavalla voittoa “pandemiallista” kuolintautivirusta vastaan olemalla valmiita moninkertaisiin tehosteisiin, jopa “rokotusten jatkuvaan tilaukseen”, voivat nauttia valtion tukemaa omantunnon rauhaa, mutta tuskin haluavat tunnustaa äärimmäisen epävarmaa taustaa. Epäilyt lisääntyvät päivittäin, ja ne vaihtelevat biotarvikelaboratoriossa sodankäyntitarkoituksessa tapahtuvasta tuotannosta (slaavilaisille etnisille ryhmille tarkoitettujen taudinaiheuttajien sanotaan olleen kasvatettuja yhdysvaltalaisissa laitoksissa Ukrainassa) paatuneiden malthusilaisten kerhojen ja lääkealan johtajien tarkoitukselliseen “suunnitelmalliseen pLandemiaan”.

Eikö sodanjälkeisessä skeptisesti koulutetussa sukupolvessa pitäisi hälyttää hälytyskellot totalitaristisesta tavasta heikentää elementaarisia perusoikeuksia, kaikkialla läsnä olevasta yhdenmukaistetusta mediasta? Se, että väestön terveydellä on vain pinnallinen rooli tällaisessa pakkomielteisesti pakotetussa maailmanlaajuisessa kampanjassa, käy ilmi naamioiden, testien ja rokoteannosten tuottajien supervoitoista, joita ei ole koskaan saavutettu.

Tämän vuoksi taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja kulttuuriset sivulliset vahingot “hyväksytään” häikäilemättä. Mutta kuten päivä päivältä käy selvemmäksi, myös itse terveys kärsii: Sivuvaikutukset ja mRNA-rokotusten jälkeiset kuolemantapaukset ylittävät nyt lähes kaikki tekopyhän tieteen ennusteet, ja tämä tapahtuu yhä useammin erityisesti maailmanlaajuisen operaation vapaaehtoisten ja tahattomien uhrien keskuudessa. Rokottamattomia, oikeastaan terveitä, jotka ovat pysyneet oireettomina luonnollisen immuunivoimansa ansiosta, uhkaavat sakot, ammattikiellot, pakkorokotukset, sosiaalinen syrjäytyminen.

Ei terveet tarvitse lääkäriä, vaan sairaat,

sanoi Vapahtajamme fariseuksille.

Mitä tulee globaalin eliitin liialliseen Mammonan kulttiin, on myös syytä lainata Marxia:

Vastaavalla voitolla pääomasta tulee rohkea. Kymmenen prosenttia on turvallista, ja sitä voidaan soveltaa missä tahansa; 20 prosenttia, siitä tulee vilkas; 50 prosenttia, suorastaan uhkarohkea; 100 prosentin osalta se polkee kaikki inhimilliset lait jalkojensa alle; 300 prosenttia, ja ei ole olemassa mitään rikosta, jota se ei riskeeraisi, jopa hirsipuuhun asti.

Riittämättömästi testattujen rokotteiden kokeellinen antaminen miljardeittain viittaa siihen, että sokea rahan- ja vallanahneus on ajanut eettiset näkökohdat ohi. Ja koska tätä ohjelmaa tuetaan ja siihen liittyy uus-sosialistista ja samalla uusfasistista politiikkaa, jopa tämä teoreettinen pääoman fetissi on asetettava perspektiiviin suhteessa sen marxilais-leniniläiseen alkuperään, jotta voidaan tunnistaa selkeämmin totalitaarisen prosessin pohjattomat liikkeellepanevat voimat. On todistettavissa, että Marx sai alkuaikoina vaikutteita satanismista. Tähän vähän tunnettuun selitysmalliin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, ei julkisesti eikä uusmarxilaisittain, ei kirkkokunnallisesti eikä ortodoksikristillisesti.

Saattaa tuntua järjettömältä, törkeän yksinkertaiselta, jopa karkealta puhua satanismista erittäin monimutkaisella teollisuus- ja tietokoneaikakaudella tai liittää postmodernit olosuhteet johonkin aiheuttavaan periaatteeseen tai jopa henkilökohtaiseen liikkeellepanevaan voimaan. Mutta toistuvien sotien, kuten viime aikoina Syyriassa ja Ukrainassa, Auschwitzin, Hiroshiman ja onnettomuuksien kaltaisten ilmiöiden, ekokatastrofien ja nykyisin niin sanottujen “pandemioiden” jatkuva kauhistelu antaa aihetta epäillä, että tässä ja nyt on toiminnassa kaiken kattava, häikäilemätön negatiivisuus, joka toimii kestävällä tavalla koko ihmiskuntaa vastaan.

Tuskin kukaan, joka on henkisesti-psyykkisesti-ruumiillisesti omien erityisten ongelma-alueidensa voimasta kolhiintunut, kykenee vielä hahmottamaan tätä pysyvää, kaikenkattavaa ongelmaa sellaisenaan, hahmottamaan sitä likimain tai edes nimeämään sitä asianmukaisesti. Ernst Bloch, 1900-luvun filosofi, kirjoitti:

Pahuuden valtava aluekategoria on yksi vähiten ajatelluista

ja selittää toisaalla:

Mitä ‘paholaisella’ tarkoitetaan, jopa ‘haluaa’ ‘olemukseltaan’, että siihen ei uskota.

Niinpä tietoisuuden kyvyttömyys tai estyneisyys käsittää terävämmin kokonaisuutemme negatiivista voi hyvinkin liittyä pahaenteisen tekijän itsensä hämärtämis- ja sokaisustrategioihin. Pelkkä vilkaisu Pyhiin Kirjoituksiin antaisi välittömästi tietoa: “Olkaa raittiita, olkaa valppaina! Vastustajanne, paholainen, kulkee ympäriinsä kuin karjuva leijona, joka pyrkii syömään kenet tahansa”.

On poliittisesti korrektien, vallitseviin näkemyksiin sopeutuvien aikalaisten suosittu tapa syyttää kriittisiä kysymyksiä ja epäilyttävien taustojen hellittämätöntä valaisemista salaliittoteoreettiseksi tarkoitukseksi. Näin tehdessään he tuskin ovat tietoisia siitä, että tämä termi, jonka Karl Popper keksi vasta vuonna 1948, on itsessään taisteleva käsite, joka kykenee harhauttamaan ongelmien ytimestä. Pysäyttäkää varas, huutaa pakeneva ryöstäjä. Tämä ydin on niin kutsutun uuden maailmanjärjestyksen suunnittelu, joka on nyt selvästi tunnistettavissa saatanallisen eliitin transhumanistiseksi hankkeeksi.

Maailman muuttaminen globalistisen utopian pohjalta on ollut käynnissä jo pitkään ja syö parhaillaan sivilisaatiomme ytimen,

kirjoitti saksalainen kirjailija, joka luopui vasemmiston viettelyksistä jo kymmenen vuotta sitten. Kun sosialistinen utopia on joutunut huonoon valoon, sitä ollaan nyt mieltämässä uudelleen dystopiaksi, joka on määrä toteuttaa maailmanlaajuisesti. Ja kuten H.G. Wells ennusti jo vuonna 1928 kirjassaan “Avoin salaliitto”, nyt maailmanlaajuisesti verkottuneen vapaamuurariuden ja siihen liittyvien kansalaisjärjestöjen suunnitelmat, jotka ovat olleet vuosikymmeniä tiukasti salassa, eivät enää vaadi salailua. Kun esimerkiksi Bill & Melinda Gates -säätiö tai Maailman talousfoorumin puolesta Klaus Schwab ilmoittavat avoimesti NWO-ohjelmasta, meidän pitäisi pikemminkin, kuten Tim Foyle äskettäin huomautti Radio Münchenin podcastissa, epäillä salaliittojen kieltäjien mielenterveyttä kuin usein esimerkillisesti tutkittuja salaliittoteorioita.

Kyse ei ole, kuten epäilemättä hätäisesti oletetaan, syyllisyyden jakamisesta edes Muskin, Gatesin, Bezosin, Sorosin ja muiden kaltaisille superrikkaille globaaleille suurmiehille, joiden omaisuus kääpiöityy keskikokoisten valtioiden talousarvioiden rinnalla. “Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi”, evankeliumi kehottaa meitä. Siksi emme kiinnitä huomiotamme henkilöihin vaan tekoihin ja prosesseihin, jotka vaikuttavat kuitenkin niin uskomattomilta, törkeiltä ja häiritseviltä, että niiden pitäisi herättää meidät tavalliset kansalaiset syvästä unesta kuin viimeisen tuomion pasuunan soitto. Ensinnäkin on olemassa väestökatoa koskeva ohjelma, maailman väestömäärän jyrkkää vähentämistä koskeva ohjelma, jota on ajettu Rooman klubista lähtien aina edellä mainittuun Maailman talousfoorumiin (WEF) asti.

Abortin vapauttaminen, myös niin kutsuttu seksuaalinen vallankumous Wilhelm Reichista lähtien pillerin kautta sukupuolipolitiikkaan ja siirtyminen teolliseen, geenien avulla optimoituun koeputkihedelmöitykseen palvelevat kaikki tätä ohjelmaa. Toimintaohjelma muuttuu ehdottomasti murhanhimoisemmaksi, kun kokonaisia naisjoukkoja tehdään tarkoituksellisesti hedelmättömiksi, kuten Intiassa tai Afrikassa, tai kun nerokkaasti suunnitellut, vuosia valmistellut “plan-demiat” laskelmoivat tarkoituksellisesti ja vastuuttomasti ja ottavat tahallaan vastuun varmoista sivuvaikutuksista ja sivullisista vahingoista.

Kaiken tämän yllä leijuu tällä hetkellä tiheä hämmennyksen ja disinformaation sumu, ja lahjottujen poliitikkojen, ostettujen tiedotusvälineiden ja virastojen pahamaineiset valheet rauhoittavat petettyjä ihmisiä. Murha ja valhe, se on syytä muistaa tässä yhteydessä, ovat ihmiskunnan kuolemanvihollisen perusominaisuuksia: tämä

on alusta alkaen ollut ihmisten murhaaja, eikä hän seiso totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta.

Tämä

on ollut ihmisten murhaaja, eikä hän seiso totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valhetta, hän puhuu sitä omasta tahdostaan, koska hän on valehtelija ja sen isä.

Yleisön tietoisuuden hämärtymiseen on todennäköisesti vaikuttanut ratkaisevasti se, että lähes taukoamatta propagandoidaan muka maailmanlaajuisia ja humanitaarisia terveys- ja väestöpoliittisia toimenpiteitä. Näissä uusissa mRNA-rokotteissa on kyse lukemattomien ihmishenkien määrätietoisesta pelastamisesta, ja niin sanotun väestöräjähdyksen hillitsemisessä on kyse nälänhädän torjumisesta, lajien, luonnonvarojen ja ilmaston säästämisestä. Kukaan ei kiellä jyrkästi sitä, että ihmislääkinnällä voi olla myönteisiä vaikutuksia tai että hallitsematon tai epätasainen väestönkasvu ei aiheuta myös ongelmia. On hyvin tiedossa, että syntyneiden määrä rikkaissa teollisuusmaissa pysähtyy, kun taas köyhemmissä maanosissa, kuten Afrikassa, syntyneiden määrä kasvaa nopeasti, mikä lienee myös siirtomaavallan aikakauden myöhäisvaikutuksia.

Rokotukset eivät välttämättä ole täysin haitallisia, varsinkin kun ne ovat osaltaan hillinneet ja jopa hävittäneet tiettyjä tauteja. Mutta sen jälkeen, kun maailmanlaajuisesti verkottuneet, miljardeja maksavat lääkealan virastot, kuten Bill & Melinda Gates -säätiö, ovat muodostaneet terveysalan monopoleja, jotka on synkronoitu samaan aikaan kalifornialaisen suurten teknologiaeliittien totalitaaristen toiveiden kanssa sekä ylikansallisten instituutioiden, kuten YK:n, WWF:n ja WHO:n, kanssa, on selvää, että kyseessä on “tappakaa minut pehmeästi” -ohjelma “pLandemia”. Pinnalliset argumentit, kuten nälän poistaminen, luonnonvarojen säilyttäminen, lajien ja ilmaston pelastaminen, peittävät taitavasti geostrategisen vapaamuurariohjelman, joka on kaiverrettu lujasti kuuluisaan “Georgia Guidestones Elbertoniin”: saatanallinen hanke maailman väestön radikaalista vähentämisestä. Nietzschen sana “liian moni” löytää täällä biopoliittisia toteuttajia, jotka eivät välitä kuudennesta käskystä eivätkä kansanmurha-analogioista.

Globalisoituva satanismi

Kahden murhanhimoisen maailmansodan jälkeen ja kylmän sodan aikaisten ydin- ja vetypommikokeiden synnyttämien hävitysvaarojen vuoksi sotaväline, jolla saavutetaan ratkaiseva suuri voitto, vaikutti blokkien hallitsijoista tylsältä. Vihollisen sotilaallisen tuhoamisen, jopa hävittämisen sijaan älykkään maailmanhallinnan tavoite siirtyi think tankien painopisteeksi. Varoittaessaan niin sanotuista kasvun rajoista Rooman klubi levitti vuonna 1972 epäsuorasti sitä, että ihmiskunta itse oli ongelma, vihollinen. Tätä seurasivat vihreiden innoittamat kampanjat, joissa käsiteltiin homo sapiensin väitetysti aiheuttamia katastrofeja, kuten metsien ja lajien sukupuuttoa, otsonikerroksen aukkoa, ilmastonmuutosta jne.

Ihmiskunnan olemassaolon oikeutusta kyseenalaistettiin ensimmäistä kertaa vakavasti. Vaikka erityisesti läntinen supervalta peitti 1990-luvulla Neuvostoliiton imperiumin kaatumisen jälkeen maailman verisillä alueellisilla sodilla hyväksi havaitulla tavalla osana NWO-suunnitteluaan, vasta Ukrainan sodan puhkeamisen myötä avautui vihatun sotilassyndikaatin kannalta odottamattomasti jälleen kerran tilaisuus ihmiskunnan äkilliseen hävittämiseen: kolmannen maailmansodan helvetti. Sillä välin Saatanan herrat ovat kuitenkin viisaampia: tällaisen tulevaisuuden totaalinen loppuun palanut uhri tuottaa kuolleita sieluja, mutta nämä olisivat sitten Jumalan hylkäämän aikakauden marttyyrejä.

Mutta kyse on nimenomaan siitä, että vielä elossa olevalta “jäännökseltä” (esim. suunnitellulta puolelta miljardilta) riistetään vapaa henki, hurskas sielu, jälki-ihmisyys ja orjuutetaan heidät globaalis-satanistisen eliitin hallintaan. Siksi edellä “aikojen käännekohdaksi” ajatellun prosessin ei pitäisi kulminoitua ensisijaisesti tuhoavaan ydintuleen, vaan pikemminkin eräänlaiseen lopulliseen satanismiin ilman loppua. Siksi tässä artikkelissa jätetään pois ajateltavissa oleva globaali-ydinfinaali suunnitellun “ikuistamisen” tarkemman ymmärtämisen hyväksi.

Ei riitä, että puretaan pelon ja rokotusdiktatuurin ilmeiset valheet lääketieteellisellä ja teknisellä tavalla tai että valaistaan oikeilla analyyseillä salaisten järjestöjen, voitontavoittelijoiden ja claqueurien yhä syvemmälle ulottuvia hämäräperäisiä taustoja. Induktiivista tietoa on olennaisesti täydennettävä oivalluksella negatiivisesti ohjaavasta periaatteesta, globalisaatioon keskittyvästä saatanallisuudesta, joka on jo toiminnassa maailmanlaajuisesti. Ortodoksisille kristityille on ollut alusta alkaen tosiasia, että tämän maailman tai jopa tämän ajan ruhtinas hallitsee. Tämä viittaus on kokonaan kadonnut yleisestä tietoisuudesta, ja jopa pelkkä mahdollisuus ajatella, että jonkinlainen henkilökohtainen voima voisi olla toiminnassa negatiivisen voiman vallassa, on naurunalaiseksi tehty, periaatteessa tabu. Mutta nykyisyytemme demonisointi halloweenista sukupuoleen, geenitekniikkaan ja kyborgeihin antaa enemmän kuin ajattelemisen aihetta. Ymmärtääksemme täysin yhä räikeämmän synnintrendin, dehumanisoivien sekä valtiollisesti stimuloitujen toimenpiteiden (seksuaalisten vaihtoehtojen täydellinen vapauttaminen, perheen hajottaminen, esim. laillistamalla avioliitto kaikille, kansakunnan hajottaminen edistämällä maahanmuuttajia (avainsana: kansojen vaihto), sosiaalisten siteiden hajottaminen esimerkiksi etäisyyssäännöillä, vanhusten ja sairaiden eristäminen hoitokoteihin jne.) edellyttää paitsi empiiristä luettelointia ongelmien ratkaisemiseksi myös strategista päättelyä pahan periaatteesta, joka on porrastettu sen vaikutuksen asteiden mukaan.

Niin sanottu “pahan banaalisuus”, jonka Hannah Arendt tunnusti vuonna 1961 Eichmannin oikeudenkäynnissä, saa jälleen kerran pelottavan ajankohtaisuuden, kun tulevaisuudessa on odotettavissa pakkorokotuksia ja QR-koodeja, jokapäiväisen biodigitaalisen todentamisen pakon aiheuttamaa kauhua ainutlaatuisen ihmiskokeilun näkökulmasta – eutanasiatekijä mukaan luettuna.

Niiden, jotka pitävät väestökatoagendaa niin sanottujen vastustajien tai rokotusten vastustajien pahansuovana vihjailuna, on syytä vilkaista esimerkiksi yhdysvaltalaisen The Sovereign Independent -lehden etusivun otsikkoa vuodelta 2011 (!), jossa kyynisesti nauravan Bill Gatesin kuvan vieressä julistetaan: “Väestökato pakkorokotusten avulla – nollahiiliratkaisu”. Tämä johtaa suoraan siihen karmeaan johtopäätökseen, että lasten tekemättä jättäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä ja että resursseja vaativia lapsisynnytyksiä olisi siksi vältettävä. Vielä äärimmäisempi, mustiin pukeutunut brittiläinen nainen sanoi, että kollektiivista itsemurhaa pitäisi propagoida ympäristön, planeetan ja eläinten vuoksi. Tässä ei ole tilaa esitellä yksityiskohtaisemmin tätä valitettavaa ylikansoitetun maapallon ideologiaa. Paul Cullen, sisätautilääkäri, laboratoriolääkäri ja molekyylibiologi, kumosi hiljattain esseessään varsin uskottavasti Fabian Society -järjestön tukeman ylikansoittumisen myytin. Viittaukset Thomas Malthukseen (1766-1834), jota jo Marx arvosteli, Rooman klubiin, jonka tarkoituksena oli merkitä “kasvun rajat” (mikä käynnisti “vihreän” liikkeen), ja WHO:n “Great Reset” -hankkeeseen riittävät.

Pitäisikö siis Jumalan Mooseksen kirjan ohjeen:

Lisääntykää ja lisääntykää maan päällä

todella olla vanhentunut? Eikö syynä ole pikemminkin siirtomaavaltioiden synti, sillä ne ovat ylläpitäneet niin kutsutun kolmannen maailman köyhyyttä raa’alla riistolla ja sorrolla sen sijaan, että olisivat antaneet niille sellaisen sivistystason, joka selvien tietojen mukaan hidastaa syntyvyyttä ja joka rikkaassa lännessä laskee syntyvyyttä lähes automaattisesti ja dramaattisesti? Eikö luomakunnassa itsessään olekin käytössä valintamekanismi, joka kumoaa tietoon perustuvan valvonnan ylimielisyyden? Eikö sellaisia säännöksiä kuin avustetun itsemurhan rangaistuksista vapauttaminen, abortti, sukupuolisuuntautunut perhevihamielisyys, hedelmättömän homoseksuaalisuuden edistäminen, freudilaishenkinen “himo lapsen sijasta” -mentaliteetti sekä valtion pakottama naisten ja lasten tunnontarkka rokotusohjelma pitäisi pikemminkin lukea kuoleman “kulttuuriin”, jopa kuoleman teollisuuteen, joka pyrkii kumoamaan Jumalan luomissuunnitelman?

Eikö ole sieluton hirvitys, rikos ihmiskuntaa vastaan, verrattuna aiempien sotien ja jopa holokaustin kuolonuhrien määrään, jos maailman väestöä halutaan vähentää miljoonien sijasta noin miljardilla yksinkertaisesti “ampumalla geneettisesti muunnettuja organismeja” “suoraan suoniin”, kuten Gates ilmoitti tunnistettavalla nautinnolla videolla? Gatesin mukaan tämä on kuitenkin “perusalgebraa” maailmanlaajuisen väestön vähentämisen mestariohjelmassa. Silti näiden “Georgian johtokivien” miljardinkertaista, ei ainoastaan geno- vaan myös ihmismurhaa aiheuttavaa saatanallisuutta ei ollut edes otettu huomioon.

Ilmeisesti erillisten ja rinnakkaisten “informaatiokuplien” vaihe on päättymässä, ja niiden puhkeaminen paljastaa todennäköisesti kauhean totuuden. Mitä kriittiset mielet ovat epäilleet Wuhanista lähtien: Maailmanlaajuisen kansoja vastaan käytävän rokotussodan takana eivät ole inhimillisten “hoitajien” terveyspyrkimykset, vaan vuosikymmeniä valmistellut teknologiset suunnitelmat ihmiskunnan hallitsemiseksi.

On käymässä yhä selvemmäksi, että mRNA-rokotteiden sisältö on “saastutettu” grafeenilla, nanoboteilla ja muilla. Tässä ei ole edes otettu huomioon niitä “geeniterapeuttisia” piikkiproteiineja, jotka (nyt todistettavasti, esimerkiksi tohtori Vernon Colemanin mukaan) lisäävät nopeasti kuolleisuutta ja sivuvaikutuksia. Mutta on myös käymässä yhä ilmeisemmäksi, että tähän lavastettuun virusteatteriin perustuva pelkodiktatuuri, jossa on psykoterroria sekä diktatorisia rajoituksia, noudattaa saatanallisesti inspiroitunutta agendaa, joka on keksitty johtajapiireissä. Italialainen entinen armeijan upseeri Marco Pizzuti selitti haastattelussaan, jota tässä siteerataan hieman pidempään, missä määrin transhumanistiset teknologiat ovat jo “kehittyneitä”:

Toinen maailmansota päättyi kahden atomipommin pudottamiseen. Tällaisilla aseilla on … kaksi luontaista haittaa: Ensinnäkin ne jättävät jälkeensä vain romua, mikä tarkoittaa, että niiden pudottamisen jälkeen ei enää kannata valloittaa aluetta, jossa ne räjäytettiin … Nykyään suurvalloilla on kuitenkin uusia, huippusalaisia aseita … Ne ulottuvat geofysikaalisista aseista (jotka voivat aiheuttaa maanjäristyksiä, tsunameja ja keinotekoisia ilmastonmuutoksia), uusiin suoraa energiaa käyttäviin aseisiin (esimerkiksi hiukkassäteisiin, lasereihin ja mikroaaltoihin) ja nanorobotteihin (miljardisosan metrin kokoiset robotit), joita käytetään virallisesti vain lääketieteessä, mutta joita voidaan käyttää äänettöminä tappajina … joita varten ne on ohjelmoitu: Sitoutuvat ihmisen DNA:han, liikkuvat kehossa, tuhoavat kohdesoluja tai elimiä, kokoavat itse itsensä ja monistuvat.

Haastattelija kysyy Pizzutilta, mikä sotilaallinen merkitys uudella 5G-verkolla on tässä yhteydessä. Vastaus:

Puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna 5G on välttämätön teknologia, jonka kaikki supervallat haluavat hankkia mahdollisimman nopeasti. Nopeus … on kuin uusi ydinkilpailu. 5G on tärkeä, koska kaikki viimeisimmän sukupolven älykkäät aseet, lennokeista kaikenlaisiin itsenäisesti ohjattaviin aseisiin, voidaan yhdistää tekoälyyn. Nämä uudet älykkäät aseet tarvitsevat… taajuuskaistan, joka pystyy lähettämään… suuren määrän tietoa. Suurvalta ilman 5G-verkkoa ei siis pystyisi reagoimaan nopeasti vihamielisen sotilasvallan aggressioon. 5G on siis keino, jonka avulla tekoälystä voi tulla “Dominus”.

Niin sanotun tekoälyn avulla pääsemme kysymyksen ytimeen. Jos Satanismi onnistuu sulauttamaan nykyajan kaikkialla läsnä olevat Big Data -virrat superkvanttitekoälyksi, ihmiskunnan kohtalo on sinetöity. Jos puolalainen kirjailija Stanislaw Lem oli jo 1960-luvulla ennustanut profeetallisesti “Summa technologiae” -teoksessaan ja sitten “Robot Tales” -teoksessaan, mihin virtuaalitodellisuuden, nanoteknologian ja ihmisaivoihin puuttumisen muodostama kokonaisuus johtaisi, tekoälyn “kruunaaminen” tulevaisuuden jumaluudeksi lähestyy elektronisen valon nopeudella, valistuksen kautta lähes tavoittamattomana.

Me kristityt tiedämme, mitä tämä tarkoittaa. Kun sijoittajat yhä riemuitsevat “seuraavasta teollisesta vallankumouksesta”, erittäin kannattavista “coboteista”, “tartuntavapaasta työkaveri-robotista”, joka poistaa “ammattitaitoisten työntekijöiden puutteen ikuisesti”, coboteista, jotka sitten pystyvät elämään “vapaana ruumiin, aivojen, paikan ja ajan asettamista rajoituksista”, silloin tiedämme, että analogista ihmisyyttä suunnitellaan vanhentuneeksi malliksi, joka parhaimmillaankin sopii vielä reservaattiin tai eläintarhaan.

Kuten lääkejätti Pfizerin entinen työntekijä paljasti, äskettäin hyväksyttiin patentti, joka tarjoaa mahdollisuuden yhdistää rokotetut ihmiset tekoälyyn. Siinä kuvataan tilannetta, “jossa rokotetut henkilöt, joilla on ‘käyttäjätunnus’, ovat langattomasti yhteydessä sovelluksiin ja palvelimiin”. Tällä tavoin “henkilökohtainen henkilöllisyystodistus ja biolääketieteelliset tiedot voidaan tallentaa sähköiseen laitteeseen sekä pisteytysjärjestelmä siitä, kuinka “turvallinen” henkilö on ympäristössään”. Mihin tämä johtaa ja että se toimii jo nyt, voidaan nähdä Kiinassa, jossa on jo otettu käyttöön QR-koodien seuranta ja “sosiaalinen luokittelu” pisteiden mukaan. Japanissa puolestaan humanoidirobotit tyydyttävät trenditietoisten aikalaisten seksuaalisia tarpeita avatar-ideaalisuudessa.

Se, että neuronaalisten liittymien käyttö, ihmiskunnan biodigitaalisen muuntamisen saatanallinen hanke, ei ole enää fantasiaa, ei edes dystopiaa, vaan todellisuutta, jota kasvatetaan hengästyttävällä vauhdilla, voi oikeastaan vain pelottaa mediatranssin vallassa olevia ja nykyajan nukkujia. Olemme jo pitkään tienneet tarkalleen, että hepreankielinen WWW, maailman laajuisen verkon nimi, on osuva parafraasi apokalyptiselle numerolle 666.

Hieman yli kolmen vuosikymmenen ajan elektroniikka on läpäissyt koko yhteiskunnan, älyllisen, kulttuurisen, poliittisen, ammatillisen ja eksistentiaalisen elämän, nyt jopa psyyken ja aivot. Tämä odottamaton sysäys, tämä historian nopea kiihdyttäminen elektroniikan avulla tapahtuvan ohjauksen ja virtapiirien avulla ratkaisee myös niin sanotun Messias-viiveen, niin usein pettyneen Messias-odotuksen teologisen ongelman. Me saatamme hyvinkin olla se sukupolvi, joka kokee “historian lopun” hyvin konkreettisesti. Tekoälyn myötä kansojen merestä on nousemassa Big Data -hirviö. Petoeläimen kaltainen muistomerkki tästä on juuri pystytetty YK:n päämajan eteen. Päätöstä siitä, tuleeko kirkkoisien ja pyhien ennustama Daanin heimosta peräisin oleva hirviö vai israelilainen superkyborg vai keskeinen tekoäly sellaisenaan valtaistuimelle, jossa evankeliumien mukaan seisoo tuo “pyhässä paikassa oleva hävityksen kauhistus”, ei liene kuitenkaan vielä tehty.

Mutta yksi asia on negatiivisen periaatteen perusteella selvää, että Saatana tai hänen suora jälkeläisensä, antikristus, haluaa ottaa paikan, jossa häntä maailmanlaajuisesti ja voitokkaasti juhlitaan Jumalana. Hänen biodigitaalisesti ohjelmoitu lopullinen satanisminsa olisi ihmeellinen sirkus, joka vielä pettää valittuja, mutta elävälle ihmiskunnalle sieluton kauhu ilman loppua. Johanneksen apokalypsi sen sijaan lupaa eskatologisen lopun kauhuineen, jota kuitenkin valaisevat totuuden ilmestyminen, syntien tunteminen, Vapahtajan näky. Kerran Emmauksen opetuslapset kehottivat Herraa: “Jää meidän luoksemme, sillä on jo ilta, ja päivä on laskettu.” Rukoilkaamme kiihkeästi myös tämän päivän ahdistavassa tilanteessa: “Aamen, tule Herra Jeesus”. Siunatkoon meitä Raamatun loppukaneetti: “Herran Jeesuksen armo (olkoon) kaikkien kanssa!”.

Vastaa