Vihan lietsominen rokottamattomia kohtaan oli jo suunniteltu vuonna 2019

Jo ennen rokotteen kehittämistä tutkittiin parhaita psykologisia keinoja, joilla ihmiset saataisiin painostamaan toisiaan rokotuksiin. Tämä käy ilmi yhdysvaltalaisen Yalen eliittiyliopiston perusteellisesta tutkimuksesta, joka alkoi jo 3. heinäkuuta 2020.

Juuri ne viestit, joita myöhemmin kansainvälisesti käytettiin edistämään rokotuksesta kieltäytyvien sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää, osoittautuivat tässä tutkimuksessa erityisen tehokkaiksi.

Yli 4000 osallistujan ja useista ylisopistojen laitoksista (maailmanlaajuinen terveys, tartuntataudit, sosiaali- ja politiikkatutkimus, amerikkalainen politiikka, valtiotiede, epidemiologia, hoitotiede), koostuva tutkimussuunnitelma on erittäin monimutkainen. Suunnittelun on siis täytynyt alkaa hyvissä ajoin ennen heinäkuuta. Tuolloin oli kuitenkin vielä täysin epäselvää, milloin rokotteita olisi saatavilla ja millaisia niiden ominaisuudet olisivat. Tutkimuksen tekijät myöntävät tämän häveliäästi:

Mittasimme rokotusvalmiutta ajankohtana, jolloin rokotetta ei ollut vielä olemassa eikä mahdollisten rokotteiden tehoa ja sivuvaikutuksia vielä tunnettu.

Tämä ei kuitenkaan estänyt sellaisten väitteiden esittämistä, kuten että rokotukset olisivat erittäin tehokkaita ja turvallisia, ja että jos rokotusaste olisi korkea, pandemia loppuisi laumaimmuniteetin ansiosta. Juuri näitä väitteitä käytettiin kaikkialla myöhemmässä rokotuskampanjassa, ja ne ovat sittemmin osoittautunut enimmäkseen vääriksi.

Silti vielä syksyllä 2021 tutkimustulosten tullessa julki, vaikka vakavien sivuvaikutusten huomattava esiintyminen ja rokotteiden hyvin rajallisen tehokkuuden myötä laumaimmuniteetin saavuttamisen mahdottomuus oli jo pitkään ollut selvää, kirjoittajat väittävät häpeilemättä:

On edelleen tärkeää saada suuri yleisö vakuuttuneeksi COVID-19-rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta, jotta laumaimmuniteetin kynnysarvon saavutus varmistetaan. Kokeemme tarjoavat vankkaa näyttöä siitä, että vetoomus muiden suojelemisesta vaikuttaa ihmisten aikomukseen ottaa rokote ja muihin kohdistettuun sosiaaliseen paineeseen, jotta nämä tekisivät samoin.

Koehenkilöiden määrää ei paljasteta. Ainoastaan se, että 4361 pysyi loppuun asti.
Menestyneimmät viestit sisältävät jo kaiken sen, mitä jatkuvasti levitettiin kaikkien kanavien kautta maailmanlaajuisesti rokotusskeptikkojen torjuntakampanjan aikana:

  • Ihmiset, jotka eivät ota rokotuksia, voivat joutua elämään sen kanssa, että he ovat saaneet tartunnan ja tappaneet läheisiään.
  • He ovat piittaamattomia ja ymmärtämättömiä.
  • Jos he sairastuvat sen vuoksi, he vievät resursseja muilta, jotka tarvitsevat niitä kiireellisemmin.
  • Ne vaarantavat riskiryhmät ja ihmiset, jotka eivät voi ottaa rokotuksia.
  • He ovat typeriä tai pahantahtoisia tieteen kieltäjiä, koska tunnetut tiedemiehet ovat (aina) oikeassa.
  • He ovat syyllisiä hallituksen välttämättömiin vapauden rajoituksiin.

Nämä viestit ovat suunniteltu ja testattu juuri tätä varten, ja ne ovat aiheuttaneet paljon yhteiskunnallista kahtiajakoa ja vihaa rokottamattomia kohtaan. Tai kuten tutkimuksen tekijät asian tieteellisesti hienosti ilmaisivat:

Sen korostaminen, että rokottaminen on prososiaalinen teko, lisää paitsi hyväksyntää myös halukkuutta kehottaa muita tekemään niin sekä suoran suostuttelun että rokottamattomien kielteisen tuomitsemisen kautta.

Valkoisen talon Corona-koordinaattori Ashish Jha oli ilmoittanut, että tulevaisuudessa rokotuksia tarvitaan todennäköisesti “vain” kerran vuodessa. Hänen mukaansa tämä olisi järkevintä antaa vuotuisen influenssarokotuksen yhteydessä. Hän sanoi myös:

Uskon todella, että Jumala on antanut meille kaksi kättä tämän vuoksi, yhden influenssarokotusta ja toisen Covid-rokotusta varten.

Jumala on kuitenkin antanut meille myös sydämen ja aivot.