Koko dataspektrin seuranta, transhumanismi ja uskonnon tuho

ByZechariah Lynch

touko 20, 2022

Vuonna 1957 Julian Huxley, Aldous Huxleyn veli, keksi termin “transhuman”; “transihminen”.

Julian oli vannoutunut evolutionisti, eugeniikan kannattaja ja globalisti; hän oli myös Darwinin ja hänen evoluutioteoriansa aikalaisen ja kannattajan T.H. Huxleyn pojanpoika. Periaatteessa Julian uskoi, että ihmiskunta oli nykyaikaan asti kehittynyt luonnollisesti sattuman kautta. Nyt kuitenkin ennen kuin nykyihmisellä oli mahdollisuus ottaa ohjat “luonnonvalinnan” käsiin, ihmiskunta saattoi ohjata omaa evoluutioprosessiaan. Ei tietenkään koko ihmiskunta, vain ne, jotka historia on valinnut siihen. Tämä ajatus ei ollut ainutlaatuinen Huxleylle. Myös muut, kuten Jonas Salk, mainitakseni vain yhden, käyttivät samankaltaisia termejä kirjassaan “Survival of the Wisest”.

Vaikuttaa hyvin uskottavalta, että “mystinen” evolutionisti Pierre Teilhard de Chardin (itse jesuiittapappi) toi transhumanistiseen ideologiaan tietynlaisen uskonnollisen ulottuvuuden. On varmaa, että transhumanismi, sellaisena kuin me sen tunnemme, on sovelluksiltaan ja tarkoitusperiltään uskonnollinen, kuten tässä artikkelissa tehdään selväksi. Transhumanismille elintärkeää on evoluutio – eli darwinismi. Teilhard itse toteaa: “Onko evoluutio teoria, järjestelmä vai hypoteesi? Se on paljon enemmän – se on yleinen väite, jota kaikkien teorioiden, hypoteesien ja järjestelmien on vastedes kumarrettava ja joka niiden on täytettävä ollakseen ajateltavissa ja totta. Evoluutio on valo, joka valaisee kaikki tosiasiat, polku, jota kaikkien ajatusten on seurattava – sitä evoluutio on” (Genesis, Creation, and Early Man, the Orthodox Christian Vision. Platina, CA. s. 582). Vaikka hän ei keksinyt termiä “transhumanistinen”, hän puhuu sellaisilla termeillä: “Maailman energiat, jotka hallitsevat meitä, kumartukoot eteemme ja hyväksykäämme voimamme ikeen. Olkoon ihmisrotu, joka on kasvanut täyteen tietoisuuteen ja suureen voimaan, ryhmittynyt rikkaiksi ja onnellisiksi organismeiksi, joissa elämä käytetään paremmin hyödyksi ja jotka tuovat satakertaisen tuoton” (Ibid. s. 585).

On syytä huomata, että Julian Huxley kirjoitti johdannon Teilhardin kirjaan The Phenomenon of Man.

Varhaiset transhumanistit katsoivat enemmänkin sosiaalisten instituutioiden suuntaan “uuden” ihmisen muovaamiseksi, mutta kun teknologia kehittyi nopeasti 1900- ja 2000-lukujen aikana, se tunnustettiin pian tehokkaimmaksi välineeksi transhumanistien halussa muokata ihminen ja maailma uudelleen. Transhumanistisen dogmin keskiössä on tekoäly (Artificial Intelligence, AI).

On hyvin tärkeää ymmärtää, että suurin osa nykyisestä “eliitistä” on transhumanisteja. Transhumanismi tavoittelee tapahtumaa nimeltä “singulariteetti”. Väitetään, että kun se on saavutettu, ei ihmiskuntaa sellaisena kuin me sen tunnemme enää ole. Se pyrkii voittamaan sairauden ja kuoleman, ja vapauttamaan ihmisen tietoisuuden ruumiin siteistä. Transhumanismi on syvästi antikristillistä ja on kehittänyt antievankeliumin, jossa tekoäly pelastaa ihmiskunnan.

Hiljattain internetiin on ilmestynyt tunnetun transhumanistin Yuval Noah Hararin video, jossa hän julistaa selvästi transhumanistista sanomaa. Harari on Jerusalemin heprealaisen yliopiston historian laitoksen luennoitsija ja kuuluu Maailman talousfoorumiin (WEF). Tämä järjestö on omistautunut transhumanismille.

Vuonna 2015 Harari julkaisi kirjan “Homo Deius. Huomisen lyhyt historia”. Kuten jo kirjan otsikko osoittaa, transhumanistien mielestä tulevaisuus on jo historiaa. Historia on jotain, joka on jo toteutunut. He ovat vakuuttuneita siitä, että transhumanismin tuleva aikakausi on väistämätön. He uskovat sen olevan pysäyttämätön. He uskovat, että heidän tulevaisuuden tavoitteensa ovat jo “historiaa”.

Lukijan on ensinnäkin ymmärrettävä, että kaikkia ei valita transhumanistisen tekoälyn maailmaan. Transhumanistien agendaan kuuluu myös väestökato. Kelvottomat annetaan biologisen kuoleman kohteeksi geenipoolin puhdistamiseksi. Mutta me pienet massojen ihmiset voimme olla varmoja siitä, että eliitille on annettu valta ohjata evoluutiota, joten luottakaa heihin (muistakaa luottaa asiantuntijoihin!).

Monet nykyaikaiset agendat, kuten ympäristönsuojelu ja globalismi, perustuvat transhumanistisen opetuksen osa-alueisiin. Transhumanistien eliitti pitää itseään uuden tulevan aikakauden arkkitehteinä ja muokkaajina. Monien nykyisten kriisien tarkoituksena on muovata maailmaa uudelleen. Neljäs teollinen vallankumous eli Suuri uudelleenkäynnistys (Great reset) on pohjimmiltaan transhumanistinen. Sairaudet, sodat, talous, ympäristö, sosiaaliset suhteet ja niin edelleen ovat kaikki potentiaalisia välineitä, niin he uskovat, jotta saavutetaan singulariteettiin johtava Reset. Suuri osa maailman kaaoksesta on tarkoituksellista.

Olen käsitellyt monia näistä aiheista aiemmissa artikkeleissa. Silti ei ole koskaan pahitteeksi muistuttaa lukijaa siitä, että transhumanistinen ideologia vaikuttaa myös suurelta osin Covid-19:n ympärillä olevaan asialistaan. Covidismi on transhumanismin väline.

Edellä mainitussa Hararin kirjassa on luku “Tietouskonto”. Artikkelissani “Green Pass to the Abyss” tutkin toisen WEF:n jäsenen, globalistin ja transhumanistin Jacques Attalin kirjoituksia. Siinä esitin huomattavia lainauksia, jotka paljastavat teknologian hyödyntämisen tavoitteet massojen orjuuttamiseksi ja hallitsemiseksi. Nykyaikana elintärkeää on tieto. Mielestäni on viisasta ymmärtää, että suuri osa Covidin kriisistä oli massiivista tiedonkeruuta.

Nyt voimme uskoa, että suuri osa transhumanismin opetuksista on hulluja. Saatamme pitää sitä kaukaa haetulta. Todellisuudessa tämä on kuitenkin filosofia – uskonto – joka innoittaa ja ohjaa suurta osaa maailmanlaajuisesta agendasta, ja monet maailmanlaajuiset virastot ja jopa hallitukset rahoittavat ja edistävät sitä. Se on myös merkittävä suuntaus Piilaaksossa, yliopistojen opettajien ja bioetiikan asiantuntijoiden keskuudessa. Niin kaukaa haetulta kuin se “keskivertoihmisistä” saattaakin tuntua, on se “eliitin”, eli huomattavan maallisen vallan omaavien ihmisten, mentaliteettiin ja toimintaan syvästi vaikuttava ideologia.

Datalaisuus ja ihmiskunta algoritmina

Transhumanismin ensisijainen dogmi on se, mitä Harari kutsuu “dataismiksi”.

Harari kirjoittaa: “Dataismin mukaan maailmankaikkeus koostuu tietovirroista, ja minkä tahansa ilmiön tai kokonaisuuden arvo määräytyy sen mukaan, miten se osallistuu tietojenkäsittelyyn”. Tämä saattaa tuntua eksentriseltä marginaaliajattelulta, mutta itse asiassa se on jo valloittanut suurimman osan tieteellisistä instituutioista … Biotieteet ovat alkaneet nähdä organismit biokemiallisina algoritmeina. Samanaikaisesti kahdeksan vuosikymmenen aikana siitä lähtien, kun Alan Turing muotoili ajatuksen Turingin koneesta, tietojenkäsittelytieteilijät ovat oppineet kehittämään yhä kehittyneempiä elektronisia algoritmeja” (s. 351).

Huomaa, että hän itse sanoo, että tämä ei ole “marginaalinen käsitys”. Hän väittää, että suurin osa tieteellisistä laitoksista on omaksunut tämän käsityksen. Kehen meitä on niin kiihkeästi kehotettu “luottamaan” viime vuosina?

Hän jatkaa: “Dataismi romahduttaa siten eläinten ja koneiden välisen rajan ja odottaa elektronisten algoritmien lopulta tulkitsevan ja päihittävän biokemialliset algoritmit … Tutkijoille ja älymystölle se lupaa myös tarjota tieteellisen Graalin maljan, joka on vuosisatojen ajan jäänyt meiltä huomaamatta: yhden ainoan kaiken kattavan teorian, joka yhdistää kaikki tieteenalat.” (Ibid).

Transhumanismi perustuu isovanhempaansa, darwinismiin. Se pitää ihmiskuntaa, kuten kaikkea muutakin biologista elämää, “biokemiallisena algoritmina”. Se opettaa, että ihmiskunnan itse luomat “elektroniset algoritmit”, kuten tietokoneet ja tekoäly, tulevat ylittämään ihmiskunnan itsensä. Tämä tunnetaan nimellä “singulariteetti”. Eläinten ja koneiden väliset rajat romahtavat, mikä tarkoittaa, että nykyiset rajat ylitetään ja biologinen elämä sulautuu tekoälyyn. Singulariteetti tarkoittaa ihmiskunnan loppua sellaisena kuin olemme sen tunteneet, niin he väittävät. Kuten Teilhard piti evoluutiota välttämättömänä teoriana, sen lapsi transhumanismi pitää itseään nousevana, yhteen sitovana ja kaiken kattavana teoriana, joka yhdistää kaikki tieteenalat.

Koska tekoäly ohittaa ihmismielen, ei ihmismieli ole luotettava. Siksi meille kerrotaan, että “dataistit suhtautuvat epäilevästi ihmisen tietoon ja viisauteen, ja luottavat mieluummin Big Dataan ja tietokonealgoritmeihin” (s. 352). Hän jatkaa paljastamalla: “Dataismi on lujimmin juurtunut kahteen emoalaansa: tietojenkäsittelytieteeseen ja biologiaan. Näistä kahdesta biologia on tärkeämpi” (Ibid.). Biologia on tärkeämpää, koska he uskovat, että se antaa heille kyvyn hallita ihmisen “algoritmia” (joka, kuten hän totesi, ei ole “luotettava”).

Hän julistaa rohkeasti: “Et ehkä ole samaa mieltä siitä, että organismit ovat algoritmeja ja että kirahvit, tomaatit ja ihmiset ovat vain erilaisia tiedonkäsittelymenetelmiä. Mutta sinun pitäisi tietää, että tämä on nykyinen tieteellinen dogma, ja että se muuttaa maailmamme tunnistamattomaksi” (Ibid.). Huomaa, että hän käyttää sanaa dogma. Hän väittää, että “tieteen” maailma toimii jo nyt transhumanismin keskeisen dogman mukaan.

Dataismi pääjärjestelmänä

Joitakin lisätavoitteita selvitetään meille: “Tulevina vuosikymmeninä on todennäköistä, että näemme enemmän internetin kaltaisia vallankumouksia, joissa teknologia varastaa etumatkaa politiikalta. Tekoäly ja bioteknologia saattavat pian mullistaa yhteiskuntamme ja taloutemme – ja myös kehomme ja mielemme – mutta ne tuskin ovat häivähdys poliittisessa tutkassamme” (s. 359). Ah, tavoitteena on siis mullistaa jopa ihmisen keho ja mieli! Transhumanismi pyrkii saavuttamaan tämän aina geneettiselle tasolle asti. Geenimuokkaus on siis tärkeä osa transhumanismia. Osana prosessia ihmiskuntaa on muutettava geneettisesti. On myös syytä huomata jälleen kerran, että jopa kehon ja mielen sulauttaminen toisiinsa on kehojen internetin (Internet of Bodies, IoB) selkeä tavoite.

Mielenkiintoisilla ja kuvaavilla sanoilla hän julistaa: “1900-luvulla diktaattoreilla oli suuria tulevaisuudenkuvia. Niin kommunistit kuin fasistitkin pyrkivät kokonaan tuhoamaan vanhan maailman ja rakentamaan tilalle uuden. Mitä ikinä ajattelettekin Leninistä, Hitleristä tai Maosta, ette voi syyttää heitä näkemyksen puutteesta. Nykyään näyttää siltä, että johtajilla on mahdollisuus tavoitella vielä suurempia visioita. Kun kommunistit ja natsit yrittivät luoda uutta yhteiskuntaa ja uutta ihmistä höyry- ja kirjoituskoneiden avulla, nykypäivän profeetat voivat luottaa bioteknologiaan ja supertietokoneisiin” (Ibid.). Kommunistit ja fasistit pyrkivät tuhoamaan vanhan maailman ja rakentamaan uuden, sellainen on myös transhumanistien tavoite! Tai pikemminkin se jatkaa edeltäjiensä tavoitetta. Näiltä varhaisilta yrityksiltä yksinkertaisesti puuttui nykyisin tarjolla oleva teknologinen etu (ne käyttivät pääasiassa sosiaalisen rakenteen lähestymistapaa), niin näytetään vihjattavan. Nykypäivän “profeetat” ovat kuitenkin samaa maata kuin Lenin, Hitler ja Mao.

Harari tunnustaa, että mikään nykyinen poliittinen järjestelmä ei pysty toteuttamaan transhumanismin visiota, joten tarvitaan täysin “uusi” järjestelmä. Tällaista järjestelmää tulisi hallita tekoäly, joka tekee oikeudenmukaiset päätöksensä loputtoman tietomäärän perusteella, mikä antaa sille jumalankaltaisen kaikkitietävyyden.

Ihmisenä meidän on oltava valmiita uhraamaan itsemme “datan” alttarille: “Dataistisesta näkökulmasta katsottuna voimme tulkita koko ihmislajin yhdeksi dataa käsitteleväksi järjestelmäksi, jossa yksittäiset ihmiset toimivat sen siruina. Jos näin on, voimme myös ymmärtää koko historian tämän järjestelmän tehokkuuden parantamisprosessina” (s. 361). Ihmisen “arvo” löytyy vain siitä, että siitä on hyötyä “järjestelmälle” – tai kuten hän itse sanoo, tälle uudelle uskonnolle.

Kuten kapitalismi, myös dataismi alkoi neutraalina tieteellisenä teoriana, mutta on nyt muuttumassa uskonnoksi, joka väittää määrittelevänsä oikean ja väärän. Tämän uuden uskonnon ylin arvo on ‘tiedonkulku’. Jos elämä on informaation liikettä, ja jos ajattelemme, että elämä on hyvää, siitä seuraa, että meidän pitäisi laajentaa, syventää ja levittää informaatiovirtaa maailmankaikkeudessa. Dataismin mukaan inhimilliset kokemukset eivät ole pyhiä, eikä Homo sapiens ole luomakunnan huippu tai jonkin tulevan Homo deuksen esiaste. Ihmiset ovat vain välineitä kaikkien asioiden internetin luomiseksi, joka saattaa lopulta levitä maapallolta kattamaan koko galaksin ja jopa koko maailmankaikkeuden. Tämä kosminen tietojenkäsittelyjärjestelmä olisi kuin Jumala. Se on kaikkialla ja hallitsee kaikkea, ja ihmisten kohtalona on sulautua siihen. Tämä visio muistuttaa joitakin perinteisiä uskonnollisia visioita” (s. 364).

Datan käskyt

Ihmiset eivät ole pyhiä, vaan olemme vain välineitä kaikkien asioiden internetin luomiseksi. Ihmiset siis luovat teknologiaa ja tekoälyä, ja tämä ihmisen luomus ylittää ihmisen itsensä ja tulee “Jumalan kaltaiseksi”. Se tulee hallitsemaan kaikkea, ja meidän kohtalomme on sulautua siihen. Ei kovin kaukana epäjumalanpalvonnasta. Ihmiskädet tekevät epäjumalan ja sitten kumartavat ja palvovat sitä “jumalana”. Nyt me vain teemme teknologisia “jumalia”.

Jos meillä on vielä epäilyksiä, hän selventää: “No, jos voisimme luoda tietojenkäsittelyjärjestelmän, joka imee vielä enemmän dataa kuin ihminen ja joka käsittelee sitä vielä tehokkaammin, eikö tuo järjestelmä olisi ihmistä parempi aivan samalla tavalla kuin ihminen on kanaa parempi?”. Dataismi ei rajoitu tyhjänpäiväisiin profetioihin. Kuten jokaisella uskonnolla, myös sillä on käytännön käskynsä. Dataistin pitäisi ennen kaikkea maksimoida tietovirta liittymällä yhä useampaan mediaan ja tuottamalla ja kuluttamalla yhä enemmän tietoa. Muiden menestyksekkäiden uskontojen tavoin datalaisuus on myös lähetystyötä. Sen toinen käsky on liittää kaikki järjestelmään, myös harhaoppiset, jotka eivät halua olla yhteydessä. Ja “kaikki” tarkoittaa muutakin kuin ihmisiä. Se tarkoittaa kaikkea(s. 365).

Etkö halua olla yhteydessä? Harmi. Jotta tekoälyjumala toimisi niin kuin sen pitäisi, kaikki on sulautettava kaikkeen. Tämä auttaa valaisemaan syytä siihen, miksi “kaikkien on tehtävä se” -mentaliteettia viljellään. Covidismin aikana tätä mentaliteettia on sovellettu esimerkiksi kasvomaskeihin ja injektioihin. Kaikkien on oltava mukana, halusivat tai eivät, tai muuten. Ihmisenä teillä ei ole yksityisyyttä, teillä ei ole valinnanvaraa, sillä teidän ainoa olemassaolonne tarkoitus on tuottaa elämää tuottavaa tietoa. Tämä on yksi kaiken digitalisoinnin taustalla olevista motiiveista. Data ei saa olla yksityistä tai henkilökohtaista. Sen on oltava avointa kaikille.

Synnit tietoja vastaan

Ja jotta todella ymmärtäisimme, että transhumanismi pyrkii alistamaan ja hallitsemaan kaikkia ja kaikkea: “Emme saa jättää mitään osaa maailmankaikkeudesta irralliseksi elämän suuresta verkosta. Sitä vastoin suurin synti on torjua tietovirta. Mitä on kuolema, ellei tilanne, jossa tieto ei virtaa? Siksi datalaisuus pitää tiedon vapautta kaikkein suurimpana hyvänä asiana” (Ibid.). Ah, tiedonkulun estäminen on “synti”! Niinpä ne, jotka eivät tarjoa itseään datajumalille, ovat syntisiä ja kuoleman edistäjiä. Kristityille pitäisi olla selvää, miten tämä on evankeliumin vastaista.

Mutta hetkinen, tiedonvälityksen vapaus? Eikö se olekin hieno asia? Katsotaanpa: “Emme saa sekoittaa tiedonvälityksen vapautta vanhaan liberaaliin sananvapauden ihanteeseen. Sananvapaus annettiin ihmisille, ja sillä suojeltiin heidän oikeuttaan ajatella ja sanoa, mitä he halusivat – mukaan lukien heidän oikeutensa pitää suunsa kiinni ja ajatuksensa omana tietonaan. Tiedonvälityksen vapautta ei sitä vastoin ole annettu ihmisille. Sitä on annettu tiedolle. Lisäksi tämä uusi arvo voi vaikuttaa perinteiseen sananvapauteen, koska se antaa tiedon oikeudelle vapaaseen liikkuvuuteen etusijan ihmisten oikeuteen omistaa tietoa ja rajoittaa sen liikkumista” (s. 365-366). Kyse on “tiedon” vapaudesta vaatia sinulta mitä tahansa ja kaikkea, ja sinun velvollisuudestasi alistua. Muista, että on syntiä rajoittaa tiedon kulkua. Transhumanismi on ihmispersoonan perustavanlaatuinen kieltäminen ja tuhoaminen. Se on teknokratiaa par excellence.

“Tietovirtaan” kuuluminen on niin suuri siunaus, että Hararin mukaan meidän pitäisi mielellään luopua yksityisyydestämme, itsenäisyydestämme ja yksilöllisyydestämme (vrt. s. 368). On hienoa olla teknologinen orja, jolla ei ole persoonallisuutta. Joka tapauksessa vapaata tahtoa ei oikeastaan ole olemassa. Se on vain ihmiskunnan konstruktio, niin he sanovat.

Ja lämpimästi sanottuna hän kertoo meille: “Kun globaalista tietojenkäsittelyjärjestelmästä tulee kaikkitietävä ja kaikkivoipa, niin järjestelmään liittymisestä tulee kaiken merkityksen lähde. Ihmiset haluavat sulautua tietovirtaan, koska kun olet osa tietovirtaa, olet osa jotain paljon itseäsi suurempaa. Perinteisissä uskonnoissa kerrottiin, että jokainen sanasi ja tekosi oli osa jotain suurta kosmista suunnitelmaa ja että Jumala tarkkaili sinua joka hetki ja välitti kaikista ajatuksistasi ja tunteistasi. Datauskonto sanoo nyt, että jokainen sanasi ja tekosi on osa suurta tietovirtaa, että algoritmit tarkkailevat sinua jatkuvasti ja että ne välittävät kaikesta, mitä teet ja tunnet. Useimmat ihmiset pitävät tästä kovasti. Todellisille uskoville tiedonvirrasta irrottautuminen uhkaa menettää elämän tarkoituksen” (s. 368-369). Typerät ihmiset uskoivat ennen jumalalliseen olentoon, joka oli kaikkialla läsnä ja kaikkitietävä! Ei, ihmiskunta on luonut tekoälyn, joka on jumala ja vahtii sinua. Jumalaan uskominen on tyhmää, mutta tekoälyyn uskominen on niin syvällistä! Liity vain tietovirtaan ja tule uskovaiseksi.

Ihmiskunnalla ei ole itseisarvoa

Transhumanistit vakuuttavat meille, että ihmisyydellä ei ole mitään sisäistä merkitystä, mitään arvoa, jonka voisimme löytää itsestämme. Ihmisen kokemuksella ei ole arvoa, ellei se ruoki datajumalaa. “Sillä ei ole mitään inhimillisiä kokemuksia vastaan. Se ei vain usko, että ne ovat sinänsä arvokkaita” (s. 370). Ei muistella pahalla.

Ihmiskunta sellaisena kuin me sen tunnemme, on poistettava käytöstä. Se on ylitettävä. “Kun auto korvasi hevoskuljetusvaunut, emme päivittäneet hevosia, vaan jätimme ne eläkkeelle. Ehkä on aika tehdä sama Homo sapiensille” (s. 371).

Transhumanismi on ihmisvastaista, eli se on täysin vastoin perinteistä käsitystä ihmisyydestä – ennen kaikkea kristinuskon opettamaa käsitystä. Kun se väittää, ettei se ole “anti-inhimillinen”, se tarkoittaa ihmisyyttä sellaisena kuin se sen määrittelee. Kuten lukija voi huomata, se ei anna todellista arvoa inhimillisyydelle tai ihmisyydelle.

Vahvistaen tietyllä tavalla jopa ortodoksikristittyjen pyhimysten tekemiä havaintoja Harari kirjoittaa: “Locken, Humen ja Voltairen aikana humanistit väittivät, että ‘Jumala on ihmisen mielikuvituksen tuote’. Dataismi antaa nyt humanisteille maistaa omaa lääkettään ja kertoo heille: ‘Kyllä, Jumala on ihmisen mielikuvituksen tuote, mutta ihmisen mielikuvitus on puolestaan biokemiallisten algoritmien tuote.’ 1700-luvulla humanismi syrjäytti Jumalan siirtymällä deo-keskeisestä maailmankuvasta homo-keskeiseen maailmankuvaan. 2000-luvulla datalaisuus saattaa syrjäyttää ihmisen siirtymällä homo-keskeisestä maailmankatsomuksesta datakeskeiseen maailmankatsomukseen” (s. 372).

Kun ihmiskunta on syrjäyttänyt Jumalan, se on viime kädessä syrjäyttänyt itsensä. Transhumanismi tarjoaa nyt ihmiskunnalle sen oman luomuksen tuotetta – tekoälyä – jumalakseen. Kunnianarvoisa isä Serafim (Rose) opettaa kiihkeästi: “Niiden välillä positiiviset ja negatiiviset kuvat ‘uudesta ihmisestä’ tiivistävät nykyihmisen tilan; ihmisen, jossa maallisuus on voittanut uskon. Samalla ne ovat merkki siirtymästä, ennakkoaavistus suuresta muutoksesta ‘ajan hengessä’. Negatiivisessa kuvassa nykyaikaa ensisijaisesti luonnehtiva luopumus kristillisestä totuudesta näyttää saavuttaneen rajansa; koska Jumala on ‘kuollut’, hänen kuvakseen luotu ihminen on menettänyt luontonsa ja vajonnut ali-inhimillisyyteen.” (Nihilismi, nykyajan vallankumouksen juuret. Platina, CA. s. 88). Transhumanismi on olemukseltaan ali-inhimillisyyttä.

Koska ihmiskunta on vanhentunut algoritmi, sen ei pitäisi edes kuunnella itseään. Sen on asetettava kaikki uskonsa ja luottamuksensa Dataan: “Näin ollen teidän pitäisi nyt lopettaa tunteidenne kuunteleminen ja alkaa kuunnella sen sijaan näitä ulkoisia algoritmeja.” Mitä hyötyä on demokraattisista vaaleista, kun algoritmit tietävät, ketä kukin aikoo äänestää, ja kun ne tietävät myös tarkat neurologiset syyt siihen, miksi yksi ihminen äänestää demokraatteja ja toinen republikaaneja? Humanismi käski: “Kuunnelkaa tunteitanne!”. Dataismi käskee nyt: “Kuunnelkaa algoritmeja”. Ne tietävät, miltä sinusta tuntuu'” (s. 373). Ihmisten ei pitäisi tehdä mitään päätöksiä tai valintoja, ne ovat joka tapauksessa illuusioita – anna Datan tehdä ne puolestasi.

Mitkä ovat transhumanismin käytännön vaiheet? Miten meistä voi tulla Datajumalan hyödyllisiä palvelijoita? Sopivasti herra Hararilla on joitakin transhumanistisia käytäntöjä, joita ihmiset voivat noudattaa: “Tässä on joitakin käytännön datalaisia ohjeita teille: Haluatko tietää, kuka todella olet?” kysyy Dataism. ‘Unohda sitten vuoret ja museot. Oletko teettänyt DNA-sekvenssin? Etkö?! Mitä sinä odotat? Mene ja tee se tänään. Vakuuta myös isovanhempasi, vanhempasi ja sisaruksesi ottamaan DNA-sekvenssi – heidän tietonsa ovat erittäin arvokkaita sinulle. Ja oletko kuullut näistä puettavista biometrisistä laitteista, jotka mittaavat verenpaineesi ja sykkeesi vuorokauden ympäri? Hyvä – osta sellainen, pue se päähäsi ja yhdistä se älypuhelimeesi. Ja kun olet ostoksilla, osta kännykkäkamera ja mikrofoni, nauhoita kaikki tekemisesi ja laita ne verkkoon. Ja anna Googlen ja Facebookin lukea kaikki sähköpostisi, seurata kaikkia keskusteluja ja viestejä ja pitää kirjaa kaikista tykkäyksistäsi ja klikkauksistasi. Jos teet kaiken tämän, kaikkien asioiden internetin suuret algoritmit kertovat sinulle, kenen kanssa mennä naimisiin, mitä uraa tavoitella ja pitäisikö aloittaa sota. Mutta mistä nämä mahtavat algoritmit tulevat? Tämä on datalaisuuden mysteeri. Aivan kuten kristinuskon mukaan me ihmiset emme voi ymmärtää Jumalaa ja hänen suunnitelmaansa, niin dataismin mukaan ihmisaivot eivät voi omaksua uusia pääalgoritmeja.” (s. 374-75)

Päätelmä

Tuon jälleen kerran esiin omakohtaisia todistuksia, jotta lukija voi nähdä selvästi suurta osaa maailman tapahtumista ohjaavat tavoitteet ja suunnitelmat.

Kristittyjen ei missään nimessä pidä olla “pakkomielteinen” pimeyden suhteen. Herra sallii pahojen ihmisten tavoitteiden saavuttamisen tietyssä määrin. Hän on asettanut rajan pahuudelle. Meidän toivomme on Herrassa. Silti meidän on oltava ahkeria pysymään lujina totuudessa, ennen kaikkea siksi, että “pahat ihmiset ja huijarit kasvavat yhä pahemmiksi ja pahemmiksi, eksyttävät ja tulevat eksytetyiksi. Mutta sinun on pysyttävä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet saanut varmuuden” (2. Tim. 3:13-14).

Meidän on raittiin mielin ymmärrettävä, että ajat tulevat olemaan yhä vaikeammat niille, jotka haluavat pitää kiinni Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Uuden nousevan uskonnon mukaan meistä tulee syntisiä, niitä, jotka estävät ihmiskunnan suurta edistystä. Tämä todellisia kristittyjä vastaan esitetty syytös ei ole uusi. Meidän pitäisi ottaa se vastaan ilolla ja kunnialla Herrassa. Älkää koskaan unohtako, että Herra Jumala kukistaa kaikki ihmisten väärät teot. Löydettäköön meidät uskollisina Kristuksessa Jeesuksessa, tehkäämme sydämemme lauluksi nämä sanat: “Niin myös, tule, Herra Jeesus!”