Virallinen käännös: Agenda 2030, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

ByCRISIS

syys 19, 2022 ,

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda 2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Tällaiset suunnitelmat hämärtävät ihmisten mieliä. Heitä huijataan fraaseilla, tyhjillä sanoilla, jotka kuulostavat mukavilta mutta joiden konkreettisesta merkityksestä ei ole mitään selvyyttä. Tässä annamme teille pienen oppaan, käännöksen näistä 17 tavoitteesta. Näette, että nämä tavoitteet ovat hyökkäys liberaalia, demokraattista yhteiskuntaa vastaan, ne ovat syvästi ihmisvihamielisiä ja totalitaarisia. Katsokaa itse:

Tavoite 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. 

Otetaan käyttöön kommunismi.

Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. 

Alueellisten tuottajien hävittäminen suuryritysten monopolin ja geenimuunneltujen elintarvikkeiden hyväksi.

Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. 

Maailmanlaajuisten lääkeyhtiöiden diktatuuri.

Tavoite 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

Massojen indoktrinaatio.

Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. 

LGBTQ-agenda, mutta kenen oikeuksia vahvistetaan, kun emme tunnu enää edes tietävän, mikä nainen on?

Tavoite 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. 

Juomaveden yksityistäminen ja fluoraus.

Tavoite 7 Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. 

Energiakriisit ja sähkökatkokset.

Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. 

Velkaantuminen ja valtiollistaminen.

Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 

Digitaalinen identiteetti.

Tavoite 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. 

Yleinen perustulo.

Tavoite 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. 

Biometrinen seuranta.

Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 

Krypto-Euro ja sosiaaliset pisteet.

Tavoite 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Ekodiktatuuri ja ilmastonmuokkaus. 

Tavoite 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. 

Merien valvonta ja hallinta.

Tavoite 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. 

Resurssien valvonta ja hallinta.

Tavoite 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. 

Sodat ja massapako.

Tavoite 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

YK maailmanhallituksena.